Datum objave: 26. 07. 2018.

                                           
 
 
Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization) je specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda koja promovira socijalnu pravdu i međunarodno priznata ljudska i radnička prava. 

ILO-ovo istraživanje "Trendovi 2018" ispituje trenutačno stanje tržišta rada, procjenjuje najnovije događaje i izrađuje globalne i regionalne projekcije nezaposlenosti, ranjive zaposlenosti i radnog siromaštva. Glavno izvješce ILO-a pokazuje da iako se stopa globalne nezaposlenosti stabilizira, nezaposlenost i koncept "poštenog rada" još uvijek ostaju na nezavidnoj razini u mnogim dijelovima svijeta.

Europa je tako proživjela smanjenje stope neazposlenosti s 9,2% na 8,5% u 2017. godini, što je najniža stopa još od 2008. godine.

Najveće smanjenje stope nezaposlenosti u 2018. godini od 2 postotna poena vjerojatno će se vidjeti u Španjolskoj i Grčkoj (15,4% i 19,5% ). Stopa nezaposlenosti također bi trebala nastaviti padati 2018. godine i u Italiji, Irskoj i Portugalu, ali sporije nego u razdoblju 2015.-2017. U Francuskoj i u Velikoj Britaniji ne očekuju se značajnije promjene, no budući da se ekonomski rast u Istočnoj Europi znatno oporavlja, predviđa se skromno smanjenje stope nezaposlenosti od 5,3% u odnosu na 5,5% u 2017. godini.

Pad nezaposlenosti se prvenstveno očituje u zemljama kao što su Poljska, Ukrajina i Slovačka, što je samo djelomično zadovoljavajuće imajući na umu rastuću nezaposlenost u Češkoj Republici.

Potpuni izjveštaj možete preuzeti na linku: https://bit.ly/2mKvyMh